Karatay Köyü (1872 Kayseri Hasılat Defterine Göre)


KARATAY KÖYÜ (1872) Kayseri Hasılat Defterine göre

Topal Osman oğ.Osman
Hükme? Oğ.Hacı Kasbar
Sami kethüda? Oğ.Osman
Sungur oğ.Osman
Kör Ali oğ.Mehmet
Kalyoncu oğ.Hüseyin
Ardıçlı oğ.Mükrimin
Kaz dağlı oğ.Duran
Oflaz oğ.Duran
Seyfi oğ.Ali
Hasan kethüda oğ.Mahmut
Kara hasan oğ.Mehmet
Serdar oğ.Ömer
Şaban oğ.Ali
Kör kayın oğ.Bekir
Bey zade oğ.Reşit
Torcul oğ.Mehmet
Tombul oğ.Aşık
Maksut oğ.Ahmet
Çorakçı oğ.Ahmet
Şaban oğ.Ali....
Durmuş oğ.Ömer
Kangalcı oğ.Mustafa
Tek nişan oğ.Sallahan
Seyfi oğ.Hacı kethüda
Seyit oğ.Ahmet


Mektep =1
Develik =1
Han =1 Karatay vakfı
Hane =69
Yoncalık =7 parça (Bağ ve bahçe yoktur)
Ekilir arazi =8462 dönüm

Yer adları
Köy önü Göbüler mevki
Burhan.... Yukarı ağıl
Çorak kuyu mevki Ekenek yolu mevki
Zerezek yolu
Bal durak ? mevki
Zerezek deresi