Köprübaşı / Ekrek Köyü

Fotoğraflar: Burhanettin AKBAŞ & Neşe AKBAŞ

1940'lı yıllara kadar Ermenilerle meskun olan köyde, Ermeniler peyderpey köyü terk etmişler ve yerlerine Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız (Türkler/ Oğuz soylu insanlar) yerleştirilmişlerdir. Köyümüzün köprüleri çok olduğu için Ekrek adı değiştirilerek Köprübaşı adı konmuştur. Kayseri'ye 74, Bünyan'a 25 km. mesafededir.